Meeste 55-plussers willen niet verhuizen

Meeste 55-plussers willen niet verhuizen

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat negen op de tien mensen van 55 jaar en ouder (zeer) tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. Ruim 56 procent van 55-plussers zegt niet meer te willen verhuizen, tenzij de situatie niet anders toelaat; van de mensen van 75 jaar of ouder zegt ruim 72 procent niet meer te willen verhuizen.

De meest genoemde redenen om in de eigen woning te blijven zijn een prettige woning (91 procent), een fijne woonbuurt (63 procent), voorzieningen in de buurt (42 procent) en kinderen die in de buurt wonen (34 procent). Als 55-plussers wel willen verhuizen is dat vaak om gezondheidsredenen, ouderdomsklachten of een te grote woning.

Volgens twee derde is de huidige woning geschikt om te blijven wonen als zich gezondheids- of ouderdomsklachten voordoen. Hoe mensen dit beoordelen, is in wel afhankelijk van de vraag of zij in een woning ruimten als badkamer, toilet, keuken en slaapkamer kunnen bereiken zonder een trap te nemen (zogenoemde ‘doorgankelijkheid’). Hoe ouder mensen worden, hoe vaker zij in een doorgankelijke woning wonen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vier op de tien mensen van 75 jaar en ouder de trap moeten nemen om in bovengenoemde ruimtes te komen. In de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar zijn dat nog ongeveer zeven op de tien mensen.

Mocht de woning in de toekomst niet geschikt meer zijn, dan geeft ruim 35 procent van de zelfstandig wonende ouderen aan liever de huidige woning te verbouwen dan te verhuizen. Hierbij wordt door het merendeel allereerst aan het plaatsen van een traplift gedacht. Zes op de tien personen die aangeven wel te willen verhuizen, geven de voorkeur aan een appartement of flat.

Bron: onderzoek Belevingen 2019 van het CBS gehouden onder ruim 3800 55-plussers