<

Botterboulevard 207

€ 885.000,- k.k.

Verkocht

Botterboulevard 207

Haarlem

€ 885.000,- k.k.

Bouwjaar 2016

Woon opp. 154 m2

Slaapkamers 4

Badkamers 1

Garages

Type Penthouse

Status Verkocht

Plaats Haarlem

Beschrijving

Sensationeel penthouse (154 m2) van bijzondere architectuur, opgeleverd in 2016.

Het appartement is gelegen op de 7e verdieping en biedt een overweldigend vrij uitzicht naar de Hekslootpolder, een uniek veenweidegebied tussen Haarlem en Spaarndam, alsmede over de rivier het Spaarne en aan de zuid/westzijde naar de historische binnenstad van Haarlem.

Het appartement biedt twee terrassen (totale buitenruimte 60 m2): het grote terras (Z/O) van ca. 30 m2 aan de woonkamerzijde en een terras (Z/W) van ca. 10 m2 aan de slaapkamerzijde.

Er is (uniek!) een open verbinding tussen de 2 terrassen met een lengte van ca. 20 m1, waardoor men langs alle vertrekken van het appartement kan lopen wat een vrij woongevoel geeft.

Parkeren: eigen parkeerplaats in de gemeenschappelijke parkeergarage; bezoekers maken gebruik van het naastgelegen parkeerterrein. Er is een gemeenschappelijke afsluitbare fietsenstalling.
Er zijn camera’s geplaatst in de parkeergarage (en één gericht op de hoofdentree).

Boot: langs de kade zijn ligplaatsen (verhuur gemeente Haarlem). Nabij de woonboten bevinden zich veilige, afsluitbare ligplaatsen en ligplaatsen voor een elektrische boot. Voor de zeilers zijn er jachthavens aan de overkant van het Spaarne.

Het penthouse beschikt oorspronkelijk over 5 kamers, maar is teruggebracht tot een royaal 4-kamer appartement en is op de volgende wijze ingedeeld :

Centrale entree (v.v.bezoekersmonitor). Liftinstallatie en trappenhuis.

7e verdieping : gezamenlijke hal met toegang naar slechts 2 appartementen; meterkasten.
Indeling van het appartement: grote hal (5.10 x 2.10), toilet/fontein met originele Jugendstil tegels;
grote werkkamer/slaapkamer (5.10 x 3.55).

Opmerkelijk zonnige en ruime woonkamer (10.00 x 6.20 resp. 4.80) met verhoogd plafond langs de raampartijen. Open keuken met een werkeiland en een apart aanrechtblok met grote inductiekookplaat, Bora afzuiginstallatie, Bosch combi hete lucht/stoomoven, rvs spoelbak en Quooker, granieten aanrechtbladen. Openslaande deuren naar het fantastische terras op Z/O.

Tweede hal (7.50 x 2.00) met toegang tot slaapkamer (4.25 x 3.05); ernaast gelegen de slaapkamer (4.20 resp. 2.85 x 3.00) en de slaapkamer (6.65 resp. 4.70 x 2.90) welke zijn samengevoegd tot één grote verblijfsruimte met het fijne terras van 10 m2 op het Z/W.
Bij de hal bevinden zich de mooi betegelde badkamer met douche en wastafel, designradiator en het aparte toilet met originele Jugenstil decor tegeltjes.
Grote ruimte/berging met de machinekamer voor de WTW (Warmte Terug Win) installaties met HR c.v.-ketel.
Ernaast een grote handige (hoge) werkkast.

Bijzonderheden:
– Woonopp. 154 m2 (het grootste appartement van de 3 woontorens) – inhoud 519 m3
– Slaapkamer bij de entree kan als praktijkruimte worden gebruikt, mede door 2e toilet
– Alle kamers aan de lange zijde zijn gebouwd met een verhoogd plafondgedeelte
– Alle projectdeuren zijn vervangen door hoge massieve kwaliteitsdeuren
– Door het gehele huis (m.u.v. badkamer) zwevende anhydriet isolatie dekvloer met
vloerverwarming, waarop een mooie vinylvloer
– Diverse voorzieningen zoals schuifhorren en klemhorren, Luxaflex zonwering met isolatielaag en afstandsbediening,
per kamer eigen temperatuurregelaars, verbeterd schakelmateriaal en (dubbele) dimmers, badkamer met automatisch
afzuigsysteem, beide terrassen v.v. waterkraan en elektrapunt, op maat gemaakte plantenbakken
– Energieklasse A
– Servicekosten appartement € 175,80 en parkeergarage € 36,70 per maand
– Huishoudelijk Reglement van toepassing, op aanvraag te verkrijgen
– Actieve VvE onder beheer bij Millen3um te Hoofddorp
– Woningborgcertificaat (bouwbedrijf Strukton)
– Het Liander gebouw aan de Z/W zijde zal worden vervangen door een woongebouw (definitief plan nog in
ontwikkeling)
– notariskantoor naar keuze verkoper
– Oplevering in nader overleg

ENGLISH VERSION:

Sensational penthouse (155 m2) of special architecture, completed in 2016.

The apartment is located on the 7th floor and offers an overwhelming unobstructed view to the Hekslootpolder, a unique meadow area between Haarlem and Spaarndam, as well as over the river Spaarne and on the south / west side to the historic city center of Haarlem.

The apartment offers two terraces (total outdoor space 60 m2): the large terrace (S / O) of approx. 30 m2 on the living room side and a terrace (B / W) of approx. 10 m2 on the bedroom side.

There is (unique!) An open connection between the 2 terraces with a length of approx. 20 m, so that one can walk along all rooms of the apartment.

Parking: private parking space in the communal parking garage; visitors use the adjacent parking lot. There is a common lockable bicycle shed.

Boat: there are moorings along the quay (rental municipality of Haarlem). There are safe, lockable moorings and moorings for an electric boat near the houseboats. For the sailors, there are marinas across the street from the Spaarne.

The penthouse originally has 5 rooms, but has been reduced to a spacious 4-room apartment and is divided as follows:

Central entrance (with visitor’s monitor). Elevator installation and stairwell.

7th floor: shared hall with access to only 2 apartments; meter boxes.

Layout of the apartment: large hall (5.10 x 2.10), toilet / fountain with original Jugendstil tiles; large office / bedroom (5.10 x 3.55).
Remarkably sunny and spacious living room (10.00 x 6.20 resp. 4.80) with raised ceiling along the windows.
Open kitchen with a work island and a separate countertop with large induction hob, Bora extractor, Bosch combi hot air / steam oven, stainless steel sink and Quooker, granite counter tops. French doors to the fantastic terrace on S / O.

Second hall (7.50 x 2.00) with access to bedroom (4.25 x 3.05); adjacent to it is the bedroom (4.20 or 2.85 x 3.00) and the bedroom (6.65 and 4.70 x 2.90), which have been merged into one large lounge with the fine terrace of 8 m2 on the S / W.
At the hall are the beautifully tiled bathroom with shower and sink, design radiator and the separate toilet with original Jugendstil decor tiles.
Large space / storage room with the engine room for the heat recovery (Heat Recovery Win) installations with HR central heating boiler.
Next to it a large handy (high) work cupboard.

Particularities:
– Living surf. 154 m2 (the largest apartment of the 3 residential towers) – content 519 m3
– Bedroom at the entrance can be used as a practice room, partly due to the 2nd toilet
– All rooms on the long side are built with a raised ceiling section
– All project doors have been replaced by high solid quality doors
– Anhydrite insulation screed floating throughout the house (except bathroom)
underfloor heating, on which a beautiful vinyl floor
– Various facilities such as sliding screens and clamp screens, Luxaflex sun protection with insulating layer and remote
control,
own temperature controllers per room, improved switching material and (double) dimmers, bathroom with automatic
extraction system, both terraces with water tap and electricity point, custom planters
– Energy class A
– Service costs apartment € 175.80 and parking garage € 36.70 per month
– Internal regulations apply, available on request
– Active Owners Association under management at Millen3um in Hoofddorp
– Home security certificate (construction company Strukton)
– The Liander building on the B / W side will be replaced by a residential building (final plan still in progress
development)
– Delivery in further consultation

Details

LiggingenIn woonwijk, Vrij uitzicht, Open ligging, Aan vaarwater
TuintypenZonneterras
Parkeer faciliteitenOp eigen terrein

Voorzieningen

  • Mechanische ventilatie
  • Lift
  • Glasvezel kabel


Contact opnemen

Heb je interesse en wil je een bezichtiging inplannen? Of heb je een vraag over de woning? Vul het onderstaande formulier in en we proberen binnen 1 werkdag contact met je op te nemen.

    Het team van Parkhage